Política de Privacidad

ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'informem que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través d'aquest lloc web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats a la nostra base de dades.

 

S'informa sobre els següents extrems relatius a la protecció de dades:

 

Responsable del tractament: Som responsables de les dades recollides en el formulari corresponent.
Necessitat del tractament: La comunicació de les seves dades a través del formulari corresponent és obligatòria per a puguem contactar.
Finalitats del tractament i legitimació del tractament:
Gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti i, en el seu cas, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències.
Enviar-li, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes i/o serveis.
Destinataris: Contractem amb alguna entitat que presten serveis com els de manteniment i hosting, a través de contractes per encàrrec del tractament per a donar suport als fins de tractament indicats.
Termini de conservació de dades: Conservarem les seves dades mentre es mantingui el tractament i no sol·liciti la supressió d'aquests.
Drets: Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al domicili indicat en l'avís legal i a revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per email i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, enviant i a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Modificació de la política de privacitat: Ens reservem el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el nostre propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. L'ús de la Web després d'aquests canvis implicarà l'acceptació d'aquests.
Legislació aplicable: Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest Site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.